• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

AKADEMİK PERSONEL

                    

                   YÖK Akademik Profili ORCID Google Scholar LinkedIn Scopus Publons Mendeley ResearchGate

 

 

Doç. Dr. Selim GÜNÜÇ (BöIüm Başkanı)

Lisans: Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğr. Teknolojileri 

Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Ens., Sinirbilim (Devam)

Yüksek Lisans: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Ens.

Doktora: Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Ens., 

Post-Doktora: İngiltere Nottingham Trent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Siber Psikoloji Anabilim Dalı (2017-2018)

Araştırma Alanları: Siber Psikoloji, Sinirbilim, Teknolojinin Beyin, Davranış ve Duygular Üzerindeki Etkileri, Teknoloji Bağımlılıkları (İnternet, Oyun, Alışveriş vb.), Sosyal Medya Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi, Okul Psikolojisi, Eğitim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Üniversitelerde Bağlılık, Teknoloji Entegrasyonu, Psikometri

Dahili: 11223

E-Posta: selim.gunuc@bakircay.edu.tr

     

 

 

 

 

 

            

               YÖK Akademik Profili ORCID Google Scholar LinkedIn Scopus Publons Mendeley ResearchGate

 

SOSYAL PSİKOLOJİ       

Dr. Öğr. Üyesi Gaye SOLMAZER

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Psikoloji

Araştırma Alanları: Sosyal Biliş, Benlik, Öz-Şefkat, Kültür ve Kültürlerarası Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Trafik ve Ulaşım Psikolojisi, Tutum Değişimi

Dahili: 11236

E-Posta: gaye.solmazer@bakircay.edu.tr

   

 

 

 

                              

            YÖK Akademik Profili ORCID Google Scholar LinkedIn Scopus Publons Mendeley ResearchGate

 

 

ENDÜSTRİ ve ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ      

Dr. Öğr. Üyesi Derya KARANFİL

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü  

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Araştırma Alanları: İşe Alım, Takım Çalışması, Zihinsel Modeller, Kişilik, İşyeri Nezaketsizliği, Beceri Uyuşmazlığı, Duygu Düzenleme 

Dahili: 11024

E-Posta: derya.karanfil@bakircay.edu.tr

 

 

            

            YÖK Akademik Profili ORCID Google Scholar LinkedIn Scopus Publons Mendeley ResearchGate

 

 

KLİNİK PSİKOLOJİ

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü  

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Bölümü

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji ABD

Araştırma Alanları: Klinik Psikoloji, Sağlık Psikolojisi, Psikopatoloji, Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme, Travma Psikolojisi, Kişilik, Sosyal Destek, Psinema. 

Dahili: 11240

E-Posta: tugba.yilmaz@bakircay.edu.tr

 

                        

 

                     

             YÖK Akademik Profili ORCID Google Scholar LinkedIn Scopus Publons Mendeley ResearchGate

 

 

 

 

Arş. Gör. Elif BARTAN

Lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü  

Yüksek Lisans: İzmir Bakırçay Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Klinik Psikoloji, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Duygusal Yeme Davranışı, Bilinçli Farkındalık 

Dahili: 11261

E-Posta: elif.bartan@bakircay.edu.tr 

 

 

   

            

 

               

             YÖK Akademik Profili ORCID Google Scholar LinkedIn Scopus Publons Mendeley ResearchGate

 

 

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

Arş. Gör. Tuğçe YAVAŞ 

Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü  

Yüksek Lisans: İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji 

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji (devam ediyor) 

Araştırma Alanları: Sosyal Medya, Gelişim Psikolojisi            

Dahili: 11513

E-Posta: tugce.yavas@bakircay.edu.tr

 

 

 

DENEYSEL PSİKOLOJİ

Arş. Gör. Onur ÇALIŞKAN

Lisans: Uludağ Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü  

Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Deneysel Psikoloji (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Bilişsel Psikoloji, Bellek, Duygular          

Dahili: 11495

E-Posta: onur.caliskan@bakircay.edu.tr

 

 

                             

                               

                                  

            YÖK Akademik Profili ORCID Google Scholar LinkedIn Scopus Publons Mendeley ResearchGate